KONTAKT

Carnelian Partners

Carnelian Partners Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

NIP: 7010029598
KRS: 0000260607

Sąd Rejonowy dla
M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 51.061,00 zł