Kim jesteśmy?

Co oferujemy?

Kim jesteśmy?

Działamy jako spółka partnerska, od lat realizująca projekty doradcze na rzecz korporacji globalnych i prężnie rozwijających się przedsiębiorstw krajowych.

Nasze kompetencje to suma doświadczeń zebranych przy realizacji największych projektów transakcyjnych, restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych w Polsce, Unii Europejskiej i Azji.

Budujemy wartość firm poprzez selekcję, ewaluację i implementację najbardziej korzystnych strategii rozwojowych, obejmujących zarówno rozwój organiczny, jak i ekspansję poprzez fuzje i przejęcia. Wspieramy w identyfikacji i wykorzystaniu szans rynkowych w warunkach zglobalizowanego i silnie konkurencyjnego otoczenia. Światowe rozwiązania dostosowujemy do rynków lokalnych.

Co oferujemy?

Fuzje i przejęcia

Prowadzimy kompleksowo procesy fuzji i przejęć od fazy identyfikacji podmiotów do przejęcia, przez wyceny, due diligence i strukturyzację transakcji, po pełne wsparcie negocjacyjne i nadzór nad zamknięciem, kończąc na integracji inkorporowanych podmiotów.

Dezinwestycje

Realizujemy procesy dezinwestycyjne zarówno w prostej formule sprzedaży akcji lub udziałów, jak i zbycia przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części; posiadamy unikalne doświadczenia w rozwiązywaniu konfliktów akcjonariuszy poprzez dezinwestycje rozliczane majątkiem spółki.

Przekształcenia strukturalne i kapitałowe

Zwiększamy efektywność wykorzystania zasobów i minimalizujemy ryzyka biznesowe poprzez adekwatne przekształcenia strukturalne i kapitałowe; pomagamy optymalizować struktury poprzez podziały spółek i przedsiębiorstw, budowę holdingów, przekształcenia formy prawnej.

Aranżacje i restrukturyzacje finansowania

Pełnimy funkcję doradcy finansowego w pozyskaniu kapitału i restrukturyzacji długu; wspieramy w organizacji finansowania współpracując z funduszami private equity i venture capital; prowadzimy procesy inwestycyjne i restrukturyzacje z wykorzystaniem różnych technik inżynierii finansowej.

Doradztwo strategiczne w zakresie budowy wartości przedsiębiorstw

Wspomagamy przedsiębiorstwa w poprawie efektywności w różnych obszarach ich funkcjonowania, w szczególności poprzez reorientację strategiczną, optymalizację inwestycji i wykorzystania zasobów, przebudowę systemów zarządzania oraz doskonalenie struktur organizacyjnych.

ADRES

Carnelian Partners Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa