Partnerzy

Nasze doświadczenia

Partnerzy

Edyta Skoczyńska - Partner, Prezes Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.

Doświadczenie zdobywała pracując na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a następnie  w Erste Investment Sp. z o. o., ramieniu inwestycyjnym na rynku polskim austriackiej grupy kapitałowej banku ERSTE. Od 1999 dołączyła  do Grupy Firm Doradczych EVIP,  gdzie ostatecznie pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego EVIP Capital Sp. z o.o., spółki odpowiedzialnej za transakcje fuzji i przejęć, przekształcenia strukturalne firm i grup kapitałowych oraz realizację ofert publicznych i niepublicznych.

Od 2006 r. kieruje Carnelian Partners Sp. z o.o. jako Partner i Prezes Zarządu.

Była zaangażowana w największe projekty doradcze na rynku polskim w zakresie M&A oraz prywatyzacji i restrukturyzacji finansowej, kierując m.in. zespołem negocjacyjnym w procesie prywatyzacyjnym z Mittal Steel czy w negocjacjach porozumienia  z konsorcjum banków o restrukturyzacji kredytów dla Walcowni Rur Jedność. Ponadto realizowała projekty związane z przebudową i optymalizacją grup kapitałowych w sektorach energetyki, budownictwa, hutnictwa, transportu i logistyki oraz szeroko rozumianych usług. Wchodziła w skład rad nadzorczych, powoływana przez kluczowych akcjonariuszy.

Obecnie koncentruje się na przekształceniach strukturalnych i kapitałowych oraz kompleksowym prowadzeniu akwizycji  krajowych i zagranicznych.

Interesuje się literaturą współczesną i fotografią. Pasjonatka Bieszczadów.

Marek Roman – Senior Partner

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat z optyki nieliniowej).

Certified Management Consultant w zakresie doradztwa strategicznego. Współtwórca nowoczesnego doradztwa strategicznego w Polsce. Współzałożyciel (1986) i wieloletni dyrektor generalny Grupy Firm Doradczych EVIP zarządzający pracami merytorycznymi Grupy. Od 2006 Senior Partner w Carnelian Partners.

W latach dziewięćdziesiątych pełnomocnik inwestycyjny The Coca Cola Company kierujący realizacją szeregu projektów inwestycyjnych Coca Cola w Polsce.  W latach 2000 -2019 zaangażowany w największe projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne  w branży środków transportu, energetyce oraz przemyśle hutniczym i przetwórstwa stali.

Obecnie koncentruje się na kompleksowej obsłudze fuzji i przejęć  na rynkach polskich i zagranicznych, w szczególności niemieckim, oraz złożonych przekształceniach strukturalnych przedsiębiorstw i grup kapitałowych połączonych z budową ich wartości fundamentalnej.

Wolny czas poświęca nartom i windsurfingowi oraz podróżom szlakami wielkich pomników architektury.

Wybrane referencje

Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt transakcji o skali od kilku do kilkuset milionów euro, zarówno na rynku polskim, jak i rynkach obcych.
Nasze wybrane referencje prezentujące przekrój doświadczeń w zakresie doradztwa transakcyjnego, strategicznego i finansowego obejmują:

Kompleksowe przekształcenia strukturalne i kapitałowe w grupie

Przygotowanie procesów fuzji i przejęć, w tym badanie i wycena siedmiu podmiotów

Analiza możliwości finansowania projektów rozwojowych przez rynek kapitałowy

Realizacja transakcji dezinwestycji

Restrukturyzacja aktywów

Przygotowanie akwizycji na rynku niemieckim

Analizy przedtransakcyjne

Budowa wartości dla udziałowców

Restrukturyzacja finansowa

Budowa i wdrożenie systemu zarządzania finansami 

Kompleksowa obsługa transakcji przejęcia dwóch spółek na rynku włoskim

Doradztwo przy due diligence i przygotowaniu transakcji przejęcia podmiotów konkurencyjnych na rynku polskim i węgierskim

Optymalizacja struktury Grupy Kapitałowej

Wdrożenie systemu zarządzania przez wartość z wykorzystaniem rachunku marż pokrycia

Kompleksowa analiza ekonomiczno-finansowa i wycena Huty Pokój oraz spółek Grupy

Przygotowanie restrukturyzacji kapitałowej i majątkowej Huty Pokój

Opracowanie projektu nowej strategii

Opracowanie i  wdrożenie programu restrukturyzacji finansowej WRJ

Wycena i strukturyzacja transakcji sprzedaży pakietu kontrolnego udziałów Walcowni Rur Andrzej

Obsługa transakcji przejęcia kopalń surowców mineralnych w Polsce

Współpraca przy analizie inicjatyw rozwojowych

Obsługa transakcji przejęcia pakietu kontrolnego akcji w Eko Park

Współpraca przy analizie inicjatyw rozwojowych

Opracowanie koncepcji konsolidacji pionowej wokół ZE PAK

Identyfikacja potencjału restrukturyzacyjnego i strategii finansowania konsolidowanych podmiotów

Doradztwo w zakresie finansowania nowego bloku energetycznego – Pątnów II

Utworzenie Polskich Hut Stali w drodze fuzji czterech hut

Restrukturyzacja finansowa PHS

Prywatyzacja PHS

ADRES

Carnelian Partners Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa